Skip to content

Vzorový formulár odstúpenia

Vzorový formulár na odstúpenie od súhlasu so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie:

Odosielateľ (identifikačné údaje Vlastníka)
Adresát (identifikačné údaje Sprostredkovateľa)
Vec: Odstúpenie od Dohody o sprostredkovaní predaja/ prenájmu Nehnuteľnosti (identifikačné údaje Nehnuteľnosti)

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Dohody o sprostredkovaní, ktorú som , ako Vlastník, s Vami uzatvoril dňa ________________ .


V________________, dňa ________________

 

___________________
Vlastník

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik