Skip to content

Vzorový formulár odstúpenia

Vzorový formulár na odstúpenie od súhlasu so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie:

Odosielateľ (identifikačné údaje Vlastníka)
Adresát (identifikačné údaje Sprostredkovateľa)
Vec: Odstúpenie od Dohody o sprostredkovaní predaja/ prenájmu Nehnuteľnosti (identifikačné údaje Nehnuteľnosti)

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Dohody o sprostredkovaní, ktorú som , ako Vlastník, s Vami uzatvoril dňa ________________ .


V________________, dňa ________________

 

___________________
Vlastník